Slovenia

 

Simon Kastelic

Painter

 

Simon Kastelic and his flag with the Klaus Guingand sentence in Slovenian.

Flag: 23 x 35,4 in/ Sentence black & white paint / Signed

 

Video by Simon Kastelic